Điều khoản sử dụng

Để việc sử dụng website được hiệu quả, dưới đây là các quy định và điều khoản sử dụng của website KinhNghiemLamNha.net hoặc Kinh Nghiệm Làm Nhà (từ nay gọi là KinhNghiemLamNha.net). Bạn hãy thường xuyên xem lại Quy định và Điều khoản sử dụng khi truy cập vào website.

I. Quy định khi truy cập website

 1. Một khi đã truy cập và sử dụng các tính năng của website KinhNghiemLamNha.net, nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không truy cập website nữa cũng như không sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi website.
 2. Không phá hoại, gây tổn hại, ảnh hưởng đến uy tín, cơ sở vật chất, dữ liệu, hoạt động bình thường,… của KinhNghiemLamNha.net dưới bất kỳ hình thức nào.
 3. Không được sử dụng website của KinhNghiemLamNha.net để kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý của KinhNghiemLamNha.net.
 4. KinhNghiemLamNha.net cho phép người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ trên website hoặc/và trên các ứng dụng phát triển trong tương lai. Nếu người dùng dưới 14 (mười bốn) tuổi và chưa có chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, người dùng cần xem xét Quy định và Điều khoản sử dụng này với người giám hộ hợp pháp của mình để đảm bảo người dùng và người giám hộ hiểu Quy định và Điều khoản sử dụng này, người giám hộ hợp pháp của người dùng quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

II. Quy định về thông tin, nội dung bài viết, hình ảnh đăng tải trên website

 1. Không đăng tải hình ảnh, nội dung, thông tin về các vấn đề không liên quan tới nội dung trang web, trái với quy định pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và đạo đức xã hội.
 2. Không chia sẻ, đăng tải, bàn luận hay có bất cứ hành vi nào nhằm mục đích chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Không tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục; Không thực hiện các mục đích liên quan đến chính trị.
 3. Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, văn hóa, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định
 4. Không quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ, tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 5. Không quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến lợi ích, bí mật thông tin, không gian riêng của người sử dụng khác, cũng như xâm phạm đến KinhNghiemLamNha.net.
 6. Khi sử dụng hình ảnh, thông tin của cá nhân/ tổ chức khác, người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và phải được sự đồng ý của cá nhân/ tổ chức đó.
 7. Không đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

III. Quy định về sở hữu trí tuệ

 1. KinhNghiemLamNha.net có toàn quyền sử dụng các nội dung được đăng tải trên KinhNghiemLamNha.net.
 2. KinhNghiemLamNha.net có quyền sửa đổi hoặc gỡ bỏ các nội dung mà không cần thông báo trước.
 3. Các nội dung do KinhNghiemLamNha.net sản xuất hoặc do Đối tác của KinhNghiemLamNha.net đăng tải chỉ được phép đăng lại tại nơi khác nếu ghi rõ và đầy đủ tên tác giả, nguồn KinhNghiemLamNha.net và dẫn liên kết về bài viết gốc. KinhNghiemLamNha.net có quyền yêu cầu các bên gỡ bỏ các nội dung này.
 4. Mọi vấn đề về sở hữu trí tuệ, vui lòng liên lạc qua địa chỉ email vanvietsm@gmail.com

IV. Quyền hạn và trách nhiệm của KinhNghiemLamNha.net

 1. KinhNghiemLamNha.net có quyền can thiệp vào bài viết, hình ảnh, bình luận do thành viên gửi (sửa, xóa,…) mà không cần thông báo trước để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp với quy định của website.
 2. KinhNghiemLamNha.net có quyền can thiệp vào thông tin tài khoản (sửa, xóa,…) nếu thành viên vi phạm điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước.
 3. KinhNghiemLamNha.net lưu một số cookies (là một dạng thông tin lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web) thông tin của người dùng truy cập website cung cấp công khai (tên tài khoản, ID Facebook, nơi chốn,…). KinhNghiemLamNha.net cam kết không cung cấp các thông tin này cho bên thứ 3 trừ khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng.
 4. KinhNghiemLamNha.net không chịu trách nhiệm về các tổn hại (mất dữ liệu, nhiễm virus,…) trong quá trình sử dụng Internet truy cập website.
 5. KinhNghiemLamNha.net có quyền ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Quy định và Điều khoản sử dụng.
 6. Trong quá trình phát triển, quy định và điều khoản sử dụng có thể được thêm, bớt, sửa cho phù hợp tình hình thực tế. KinhNghiemLamNha.net không có trách nhiệm thông báo về các thay đổi này.​

V. Quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

 1. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan theo Quy định của pháp luật và Quy định và Điều khoản sử dụng.
 2. Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội.
 3. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
 4. Được bảo đảm bí mật thông tin riêng. Những thông tin mà người sử dụng cung cấp, KinhNghiemLamNha.net sẽ chỉ sử dụng để kiểm soát hoạt động trên website, sẽ không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác khi chưa có sự đồng ý của người sử dụng, trừ trường hợp có sự yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
0