Tag "keo chít mạch cao cấp"

Vì sao hiện nay các công trình lại dùng keo chít mạch perfect thay cho xi măng trắng?

Nếu như trước đây, xi măng trắng hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong công việc chít mạch,  làm cho nội

0